Aelodau'r Cyngor Bro

Mae gan Gyngor Bro Trawsgoed ddeg o aelodau etholedig ac enwebir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yn flynyddol. Mae’r Cynghorydd Sir, Ward Ystwyth (Cyng. Meirion Davies) hefyd yn mynychu’r cyfarfodydd.

Cadeirydd

Cyng. Alwyn Davies
Brenan
Llanfihangel y Creuddyn
Aberystwyth
SY23 4NA
Ffôn 01974 261504

Is-Gadeirydd

Cyng. Lewis Owen
Murmur y Nant
Llanafan
Aberystwyth
SY23 4BA
Ffôn: 01974 261388

Cyng. Peter Bonner
Llanafan

Cyng. Hefin Evans
Danywenallt
Llanafan
Aberystwyth
SY234AX
Ffôn: 01974 261313

Cyng. Paul Davies
Abermagwr

Cyng. Sharon Edwards
Glasfryn
Llanfihangel-y-Creuddyn
Aberystwyth
SY23 4LG
Ffôn: 01974 261439

Cyng. Alun Evans
Brynawel
Cnwch Coch
Aberystwyth
SY23 4LH
Ffôn: 01974 261634

Cyng. J. George
Llwynbrain
New Cross
Aberystwyth
SY23 4JY
Ffôn: 01974 261510

Cyng. Elen Lewis
Sarnau Fawr
Llanfihangel-y-Creuddyn
Aberystwyth
SY23 4EH
Ffôn: 01974 261236

Cyng. Ceridwen Lloyd-Morgan
Rhosfach
Brynafan
Llanafan
Aberystwyth
SY23 4BG
Ffôn: 01974 282358

Cynghorydd Sir Ceredigion

Cyng. Meirion Davies
Gorswgan
Llanilar
Aberystwyth
SY23 4PL
Ffôn: 01974 241631

Clerc

Lis Williams,
Ty Capel Rhydyfagwyr,
Cnwch Coch,
Aberystwyth.
SY2 34LQ.
Ffôn 01974 261483 .

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration