Aelodau'r Cyngor Bro

Mae gan Gyngor Bro Trawsgoed ddeg o aelodau etholedig ac enwebir Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yn flynyddol. Mae'r Cynghorydd Sir, Ward Ystwyth (Cyng. Meirion Davies) hefyd yn mynychu'r cyfarfodydd.Cyng. Peter Bonner

Cyng. Alwyn Davies

Cyng. Milwyn Davies

Cyng. Paul Davies

Cyng. Sharon Edwards

Cyng. Alun Evans (Cadeirydd/Chair 2022/23

Cyng. Elen Lewis

Cyng. Iestyn Leyshon

Cyng. Ceridwen Lloyd-Morgan (Is-Gadeirydd/Vice-Chair 2022/23

Cyng. Aled Richards


Clerc

Lis Williams,
cyngorbrotrawsgoed@hotmail.com

Cynghorydd Sir Ceredigion

Cyng. Meirion Davies

Panel Annibynol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Cyhoeddi Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2021/2022

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Cyhoeddi Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2020/2021

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Cyhoeddi Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2019/2020

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Cyhoeddi Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2018/2019
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration